Cho góc xOy =60° lấy M thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ MA vuông góc với Ox,kẻ MB vuông góc với Oy. a) chứng minh tam giác OMA= tam giác OMB b) tam

Question

Cho góc xOy =60° lấy M thuộc tia phân giác của góc xOy. Kẻ MA vuông góc với Ox,kẻ MB vuông góc với Oy.
a) chứng minh tam giác OMA= tam giác OMB
b) tam giác OAB đều
c) AM cắt Oy tại C, trên tia Ax lấy điểm D sao cho AD=BC.Chứng minh MC= MD
d) chứng minh B,M,D thẳng hàng

in progress 0
Iris 3 tuần 2021-07-08T18:35:58+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:37:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: không biết

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )