cho góc xoy khác góc bẹt . trên tia ox lấy điểm A,B .trên tia oy lấy điểm M,N sao cho OA=OM,OB=ON. a)c/m tam giác OAN=tam giác OMB b)NA cắt MB tại I.c

Question

cho góc xoy khác góc bẹt . trên tia ox lấy điểm A,B .trên tia oy lấy điểm M,N sao cho OA=OM,OB=ON.
a)c/m tam giác OAN=tam giác OMB
b)NA cắt MB tại I.c/m IA=IM
c)c/m IN=IB
d)c/m tam giác OIM= tam giác OIA
e) c/m OI là tia phân giác của góc xOy

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-08-29T18:22:20+00:00 2 Answers 37 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T18:23:34+00:00

  a) Xét tg OBC và tg ODA

            góc O chung

            OB= OD ( giả thiết)  (*)

            OC= OA (giả thiết)

  => tg OBC= tg ODA ( C-G-C)

  Suy ra : AD= BC (1)

              góc ABE= góc EDC (2)

              góc OCB= góc OAD (3)

  b) Xét tg EAB và tg ECD:    góc ABE= góc EDC ( do 2)  (4)

                                           góc BAE= góc ECD [kề bù với 2 góc OCB và OAD do (3) ]   (5)

  Mặt khác: A nằm giữa O, B ( OA<OB) => AB= OB – OA

                 C nằm giữa O, D ( OC<OD) => CD= OD – OC

     Mà do (*) => AB= CD (6)

    Từ (4), (5) và (6) suy ra: tg AEB= tg CED (G-C-G)

  c) tg AEB= tg CED => AE= CE

                                mà OA= OC

                             OE chung của 2 tam giác

  Suy ra tg OAE= tg OCE (C-C-C) (**) => góc AOE = góc COA

  Do AD cắt BC(giả thiết) tại E nằm trong góc xOy => Tia OE nằm giữa 2 tia OB, OD 

   Từ (**) và (***) suy ra: OE là tia phân giác của góc xOy.

  0
  2021-08-29T18:24:03+00:00

  Đáp án:

  a) Xét tg OBC và tg ODA

            góc O chung

            OB= OD ( giả thiết)  (*)

            OC= OA (giả thiết)

  => tg OBC= tg ODA ( C-G-C)

  Suy ra : AD= BC (1)

              góc ABE= góc EDC (2)

              góc OCB= góc OAD (3)

  b) Xét tg EAB và tg ECD:    góc ABE= góc EDC ( do 2)  (4)

                                           góc BAE= góc ECD [kề bù với 2 góc OCB và OAD do (3) ]   (5)

  Mặt khác: A nằm giữa O, B ( OA<OB) => AB= OB – OA

                 C nằm giữa O, D ( OC<OD) => CD= OD – OC

     Mà do (*) => AB= CD (6)

    Từ (4), (5) và (6) suy ra: tg AEB= tg CED (G-C-G)

  c) tg AEB= tg CED => AE= CE

                                mà OA= OC

                             OE chung của 2 tam giác

  Suy ra tg OAE= tg OCE (C-C-C) (**) => góc AOE = góc COA

  Do AD cắt BC(giả thiết) tại E nằm trong góc xOy => Tia OE nằm giữa 2 tia OB, OD (***)

   Từ (**) và (***) suy ra: OE là tia phân giác của góc xOy.

  Hết. Chúc bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )