cho góc xoy trên cạnh ox lấy hai điểm A và B trên cạnh Oy lấy hai điểm C và D sao chô OA=OC,OB=OD.Chứng minh rằng AD=BC

Question

cho góc xoy trên cạnh ox lấy hai điểm A và B trên cạnh Oy lấy hai điểm C và D sao chô OA=OC,OB=OD.Chứng minh rằng AD=BC

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-09T18:05:46+00:00 2 Answers 46 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:07:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-09T18:07:40+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Hình bạn tự vẽ nha↑·ω·↓

  Xét  ΔOAD và ΔOBC có:

         OA=OB

         OC=OD

       Góc O chung

  ⇒ ΔOAD = ΔOBC (c.g.c)

  ⇒ AD=BC (đpcm)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )