Cho góc vuông xOy điểm A nằm trong góc đó Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, C là điểm đối xứng với A qua Oy Chứng minh B đối xứng với C qua O

Question

Cho góc vuông xOy điểm A nằm trong góc đó Gọi B là điểm đối xứng với A qua Ox, C là điểm đối xứng với A qua Oy Chứng minh B đối xứng với C qua O

in progress 0
Madeline 5 ngày 2021-09-19T03:51:45+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T03:52:50+00:00

  Đáp án: T dúng máy tính nhưng không biết vẽ hình bạn thông cảm

  Giải thích các bước giải: A đối xứng với B qua Ox và O nằm trên Ox nên OA đối xứng với OB qua OX suy ra

  OA = OB.

  A đối xứng với C qua Oy và O nằm trren Oy nên OA đối xứng với OC qua Oy.

  Suy ra OA = OC

  Do đó OB = OC (1)

  và ^AOB + ^AOC = 2(^O2 + ^O3) = 2.900 = 1800

  =>B, O, C thẳng hàng (2)

  Từ (1) và (2) suy ra B đối xứng với C qua O.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )