Cho hai cặp oxi hóa khử thứ tự tính oxi hóa giảm dần: Fe mũ 3+/ Fe mũ 2+, Ag mũ+/Ag. Hãy viết đáp án đúng

Question

Cho hai cặp oxi hóa khử thứ tự tính oxi hóa giảm dần: Fe mũ 3+/ Fe mũ 2+, Ag mũ+/Ag. Hãy viết đáp án đúng

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-08-13T13:31:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:33:00+00:00

  Em tham khảo nha:

  TÍnh oxi hóa giảm dần là : \(:A{g^ + }/Ag > F{e^{3 + }}/F{e^{2 + }}\)

  0
  2021-08-13T13:33:26+00:00

  Tính oxi hoá giảm dần: $\dfrac{Ag^+}{Ag}>\dfrac{Fe^{3+}}{Fe^{2+}}$

  Do có xảy ra phản ứng: $Fe^{2+}+Ag^+\to Fe^{3+}+Ag$.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )