Cho hai cây đậu hà lan có cùng KG giao phối với nhau. F1 có các KH : 106 hạt vàng trơn, 203 hạt vàng nhăn ,112 hạt xanh trơn ,65 hạt xanh nhăn. a) giả

Question

Cho hai cây đậu hà lan có cùng KG giao phối với nhau. F1 có các KH : 106 hạt vàng trơn, 203 hạt vàng nhăn ,112 hạt xanh trơn ,65 hạt xanh nhăn.
a) giải thích kết quả và viết sơ dồ lai
b) cho một cây F1 lai phân tích :
– Nếu Fb thu đc 50% cậy hạt xanh trơn và 50% hạt xanh nhăn
– Nếu Fb thu đc 25% vàng trơn , 25% xanh trơn , 25% vàng nhăn , 25% xanh nhăn
Thì sơ đồ lai như thế nào ?
Giúp mik với .

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-11T16:32:02+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T16:33:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Phép lai 1: TLKH ở F1 là 75% vàng, nhăn: 25% xanh, nhăn = (75% vàng: 25% xanh)(100% nhăn)

  => kiểu di truyền của P: (Aa x Aa)(bb x bb)

  => KG của P là Aabb x Aabb.

  – Phép lai 2: TLKH F1 = 75% xanh, trơn: 25% xanh, nhăn = 100% xanh (75% trơn: 25% nhăn)

  => Kiểu di truyền của P: (aa x aa)(Bb x Bb)

  => KG của P là aaBb x aaBb.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )