Cho hai điểm A và N thuộc đường tròn(0,2) sao cho góc AON = 60 độ. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt ON tại K. Độ dài đoạn thẳng NK bằng bao nh

Question

Cho hai điểm A và N thuộc đường tròn(0,2) sao cho góc AON = 60 độ. Từ A kẻ đường thẳng vuông góc với OA cắt ON tại K. Độ dài đoạn thẳng NK bằng bao nhiêu?

in progress 0
Iris 6 ngày 2021-12-06T14:10:48+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T14:11:57+00:00

  Đáp án:

  $NK = 2$

  Giải thích các bước giải:

  Xét $ΔOAK$ vuông tại $A$ có:

  $\cos\widehat{AOK} = \dfrac{OA}{OK}$

  $\to OK = \dfrac{OA}{\cos\widehat{AOK}} = \dfrac{2}{\cos60^\circ} = 4$

  Ta được:

  $NK = OK – ON = 4 – 2 = 2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )