Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B .Vẽ đường thẳng A cắt (O) và (O’) tại N ( A nằm giữa M và N).Hỏi MBN là tam giác gì? Tại

Question

Cho hai đường tròn bằng nhau (O) và (O’) cắt nhau tại A và B .Vẽ đường thẳng A cắt (O) và (O’) tại N ( A nằm giữa M và N).Hỏi MBN là tam giác gì? Tại sao?

in progress 0
Rose 3 tuần 2021-07-08T17:29:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:31:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Tam giác BMN là tam giác cân tại B

  Vì xét 2 tam giác BAM và BAN

  AM=AN

  Góc BAM= Góc BAM=90⁰

  BA cạnh chung

  => tam giác BAM= TAm giác BAN(C.G.C)

  => BM= BN( 2 cạnh tương ứng)

  Tam giác BMN cis 2 cạnhBN=BM

  => Tam giác BMN cân yaij B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )