Cho hai góc AOB và BOC kề bù. biết AOB = 1/6 AOC a) Tính AOB và BOC b) Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa tia OB, vẽ hai tia OE và OF sao cho COE = AOF = 1

Question

Cho hai góc AOB và BOC kề bù. biết AOB = 1/6 AOC
a) Tính AOB và BOC
b) Trên nửa mặt phẳng bờ AC chứa tia OB, vẽ hai tia OE và OF sao cho COE = AOF = 120 độ . Chứng tỏ rằng OB là tia phân giác của AOE ; OF là tia phân giác của EOC
c) Kể tên các góc nhọn ở hình vẽ

in progress 0
Maria 1 năm 2021-08-22T22:03:27+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:04:33+00:00

  Đáp án:

   ————-

  Giải thích các bước giải:

  a, góc aOb: 180*:6=30*

  góc bOc: 180*-30*=150*

  chúc bn hok tốt!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )