Cho hai hàm số bậc nhất:y=(m-2/3).x+1 và y=(2-m).x-3 với giá trị nào của m thì đồ thị hai hàm số cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 4

Question

Cho hai hàm số bậc nhất:y=(m-2/3).x+1 và y=(2-m).x-3 với giá trị nào của m thì đồ thị hai hàm số cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 4

in progress 0
Athena 4 tuần 2021-08-17T06:33:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:34:47+00:00

  Đáp án:m =$\frac{5}{6}$ 

   

  Giải thích các bước giải: Phương trình hoành độ giao điểm là (m-$\frac{2}{3}$ )x+1=(2-m)x-3

  <=>(m-$\frac{2}{3}$ -2+m)x=-3-1

  <=> (2m-$\frac{8}{3}$)x=-4

  với x=4 suy ra (2m-$\frac{8}{3}$)4=-4<=> m =$\frac{5}{6}$ 

   

  0
  2021-08-17T06:34:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Theo công thức Toán lớp 9 bn sẽ hiểu ngay nhé 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )