cho hai mảnh đất có diện tích bằng nhau , một hình vuông , một hình chữ nhật . Biết cạnh mảnh đất hình vuông hơn chiều rộng hình chữ nhật là 2 m và ké

Question

cho hai mảnh đất có diện tích bằng nhau , một hình vuông , một hình chữ nhật . Biết cạnh mảnh đất hình vuông hơn chiều rộng hình chữ nhật là 2 m và kém chiều dài hình chữ nhật là 3m . Tính chu vi mỗi mảnh đất ?

in progress 0
Adeline 2 tuần 2021-11-24T10:08:33+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:09:33+00:00

  Đáp án:

  24m

  26m

  Giải thích các bước giải:

  Cạnh của hình vuông là:

   4+2=6 (m)

  Chu vi của hình vuông là:

   6×4=24 (m)

  Chu vi của hình chữ nhật là:

   (4+6+3)x2= 26 (m)

          Đáp số :  m

                         m

  0
  2021-11-24T10:09:51+00:00

        Bài giải

  Cạnh của hình vuông là:

     4 +2 = 6 ( m )

  Chu vi của hình vuông là:

     6 × 4 =24 ( m )

  Chu vi của hình chữ nhật là:

     ( 4+6+3 )×2 = 26 ( m )

          Đáp số :  Hv  24 m;

                        Hcn     26 m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )