Cho hai phân số bốn phần năm phần tám phần chín tìm ba phân số khác nhau nằm giữa hai phân số đã cho lớp bốn

Question

Cho hai phân số bốn phần năm phần tám phần chín tìm ba phân số khác nhau nằm giữa hai phân số đã cho lớp bốn

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-09-16T18:33:38+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:34:48+00:00

  Đáp án:

  $\dfrac{37}{45};\ \dfrac{38}{45};\ \dfrac{39}{45}$

  Giải thích các bước giải:

  $\dfrac45,\ \dfrac89$

  Quy đồng hai phân số đã cho:

  $\dfrac45 =\dfrac{4\times 9}{5\times 9} =\dfrac{36}{45}$

  $\dfrac89=\dfrac{8\times 5}{9\times 5}=\dfrac{40}{45}$

  Ta có:

  $\dfrac{36}{45}<\dfrac{37}{45}<\dfrac{38}{45}<\dfrac{39}{45}<\dfrac{40}{45}$

  Do đó:

  $\dfrac{4}{5}<\dfrac{37}{45}<\dfrac{38}{45}<\dfrac{39}{45}<\dfrac{8}{9}$

  Vậy ba phân số cần tìm là: $\dfrac{37}{45};\ \dfrac{38}{45};\ \dfrac{39}{45}$

  0
  2021-09-16T18:35:00+00:00

  Đáp án: 37/45, 38/45, 39/45 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )