cho hai số có tổng là 91020 nếu ơn số thứ nhất lần lượt thay chữ số tám ở hàng đơn vị bằng chữ số hai thay chữ số bảy ở hàng chục bằng chữ số bốn thay

Question

cho hai số có tổng là 91020 nếu ơn số thứ nhất lần lượt thay chữ số tám ở hàng đơn vị bằng chữ số hai thay chữ số bảy ở hàng chục bằng chữ số bốn thay chữ số ba ở hàng trăm bằng chữ số sáu ta được số thứ hai . Tìm hai số

in progress 0
Bella 1 năm 2021-07-05T17:57:03+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T17:58:22+00:00

  Hiệu của số thứ hai với số thứ nhất là:

           642 – 378 = 264 (đơn vị)

  Biết tổng hai số là 91020, vậy số thứ hai là:                         

           (91020 + 264) : 2 = 45642

  Số thứ nhất là:

            91020 – 4 = 45378

  Đáp sốSố thú nhất: 45378

                Số thứ hai: 45642

   

  0
  2021-07-05T17:58:24+00:00

  hiệu của số thứ nhất và số thứ 2 là

  `642-378=264 `( đơn vị )

  Biết tổng hai số là 91020, vậy số thứ hai là:

   `(91020 + 264) : 2 = 45642`

  Số thứ nhất là:

   `91020-45642=45378`

  đ/s : số thứ nhất : 45378

          số  thứ 2 :   45642   

                                                                   xin hay  nhất ạ !

   méo trả lời như thế thì  trả lời như thế nào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )