cho hai số thực dương thỏa mãn a+b nhỏ hơn hoặc bằng ab, tìm GTNN của a^3+b^3

Question

cho hai số thực dương thỏa mãn a+b nhỏ hơn hoặc bằng ab, tìm GTNN của a^3+b^3

in progress 0
Parker 1 năm 2021-07-16T17:40:02+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:41:18+00:00

  Giải thích các bước giải:

  $ab\ge a+b\ge 2\sqrt{ab}$

  $\rightarrow (ab)^2\ge 4(ab)$

  $\rightarrow ab\ge 4$

  Ta có :

  $a^3+b^3\ge 2\sqrt{a^3b^3}\ge 16$

  Dấu = xảy ra khi $a=b=2$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )