Cho hai số tự nhiên hơn kém nhau 10 đơn vị, nếu tăng cả hai số lên 5 lần thì được tổng của chúng là 140. Tìm hai số tự nhiên ấy

Question

Cho hai số tự nhiên hơn kém nhau 10 đơn vị, nếu tăng cả hai số lên 5 lần thì được tổng của chúng là 140. Tìm hai số tự nhiên ấy

in progress 0
Gabriella 7 ngày 2021-12-04T17:50:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T17:52:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-04T17:52:52+00:00

  Gọi số thứ nhất là a , số thứ hai sẽ là a + 10

  Tăng cả hai số lên 5 lần thì được là

  5a và 5(a+10) = 5a + 50

  Ta có tổng là 140 nên

  5a + 5a + 50 = 140

  => 10a = 90

  => a = 9

  => a + 10 = 19

  Vậy 2 số đó là 9 và 19 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )