Cho hàm số bậc nhất y = ax + b (d). Tìm hệ số a, b trong các trường hợp sau: A. (d) đi qua góc với đường thẳng y = 1/4x – 6 và đi qua điểm A(-2;1) B.

Question

Cho hàm số bậc nhất y = ax + b (d). Tìm hệ số a, b trong các trường hợp sau:
A. (d) đi qua góc với đường thẳng y = 1/4x – 6 và đi qua điểm A(-2;1)
B. (d) đi qua góc tọa độ O và song song với đường thẳng y = 3x + 5
C. (d) đi qua hai điểm A(0;2) và B(1;1)

in progress 0
Melanie 3 ngày 2021-12-07T23:00:57+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:02:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Ta có $(d)$ song song với đường thẳng $y=\dfrac14x-6$

  $\to a=\dfrac14$

  $\to y=\dfrac14x+b$

  Mà $(d)$ đi qua $A(-2,1)$

  $\to 1=\dfrac14\cdot (-2)+b$ 

  $\to b=\dfrac32$

  b.Ta có $(d)$ đi qua $O(0,0)$

  $\to 0=a\cdot 0+b\to b=0\to (d): y=ax$

  Mà $(d)$ song song với đường thẳng $y=3x+5\to a=3$

  $\to y=3x$

  c.Ta có $(d)$ đi qua $A(0,2)$ và $B(1,1)$

  $\to\begin{cases}2=a\cdot 0+b\\ 1=a\cdot 1+b\end{cases}$

  $\to\begin{cases}b=2\\ 1=a+2\end{cases}$

  $\to\begin{cases}b=2\\ a=-1\end{cases}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )