Cho hàm số f(x) = 4-3 hỏi đồng biến khi nào

Question

Cho hàm số f(x) = 4-3 hỏi đồng biến khi nào

in progress 0
Aubrey 46 phút 2021-09-26T15:57:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T15:59:19+00:00

  Đáp án:

  Mk k hiểu đề lắm nhưng theo công thức thì f(x) đồng biến khi f(x)>0 và nghịch biến khi f(x)<0

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-26T15:59:21+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: khi f(x) > 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )