Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=x(x+1)^2 có số điểm cực trị là

Question

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=x(x+1)^2 có số điểm cực trị là

in progress 0
Clara 1 tháng 2021-11-10T20:22:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:23:32+00:00

  $f'(x)=0$

  $↔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=-1\end{array} \right.$

  trong đó $x=-1$ là nghiệm kép, $x=0$ là nghiệm đơn

  $→ f(x)$ có $1$ điểm cực trị

   

  0
  2021-11-10T20:24:00+00:00

  Đáp án: $1$ điểm

   

  Giải thích các bước giải:

  $f'(x)=0\Leftrightarrow x=0$ hoặc $x=-1$

  $f(x)$ không đổi dấu qua điểm $x=-1$ do $x=-1$ là nghiệm của đa thức bậc 2.

  $f(x)>0\Leftrightarrow x>0$

  $f(x)<0\Leftrightarrow x<0$

  $\to x=0$ là điểm cực trị của hàm số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )