cho hàm số f(x)=cosx.Gía trị của f'(r/3)+f'(-r/3) bằng

Question

cho hàm số f(x)=cosx.Gía trị của f'(r/3)+f'(-r/3) bằng

in progress 0
Genesis 4 tuần 2021-09-07T09:28:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:30:07+00:00

  $f(x)=\cos x$

  $\to f'(x)=-\sin x$

  $f’\Big(\dfrac{\pi}{3}\Big)+f’\Big(\dfrac{-\pi}{3}\Big)$

  $=-\sin\dfrac{\pi}{3}-\sin\dfrac{-\pi}{3}$

  $=-\sin\dfrac{\pi}{3}+\sin\dfrac{\pi}{3}$

  $=0$

  0
  2021-09-07T09:30:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )