cho hàm số (p) y=x^2 và (d) y=2x+m xác định m để d đi qua điểm m(-3 -4) xác định m để (p) cắt (d) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn x1*x2-2*x1-2*x2=2022

Question

cho hàm số (p) y=x^2 và (d) y=2x+m xác định m để d đi qua điểm m(-3 -4) xác định m để (p) cắt (d) tại hai điểm phân biệt thỏa mãn x1*x2-2*x1-2*x2=2022

in progress 0
Madelyn 3 tháng 2021-09-13T02:25:19+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T02:26:43+00:00

  Đáp án:

   

  mình chỉ có câu a thôi

  thay m(-3,-4) vào d

  ⇔-4=2(-3)+m

  ⇔-4=-6+m

  ⇔m=-2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )