cho hàm số y=x^2/2 có đồ thị (P) và hàm số y=-x+4 (D) a) viết phương trình đường thẳng (D1) song song với (D) và đi qua điểm A thuộc (P) có hoành độ b

Question

cho hàm số y=x^2/2 có đồ thị (P) và hàm số y=-x+4 (D)
a) viết phương trình đường thẳng (D1) song song với (D) và đi qua điểm A thuộc (P) có hoành độ bằng -2

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-16T07:06:02+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:07:02+00:00

  Đáp án:

  \(\left( {{d_1}} \right):y =  – x\)

  Giải thích các bước giải:

  \(PTTQ:\left( {{d_1}} \right):y = ax + b\)

  Do đường thẳng \(\left( {{d_1}} \right)//\left( d \right)\)

  \(\begin{array}{l}
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  a =  – 1\\
  b \ne 4
  \end{array} \right.\\
   \to \left( {{d_1}} \right):y =  – x + b
  \end{array}\)

  Lại có \(\left( {{d_1}} \right)\) đi qua điểm A thuộc (P) có hoành độ bằng -2

  ⇒ Thay x=-2 vào (P) ta được

  \(\begin{array}{l}
  y = \dfrac{{{{\left( { – 2} \right)}^2}}}{2} = 2\\
  Thay:x =  – 2;y = 2\\
   \to \left( {{d_1}} \right):2 =  – 2\left( { – 1} \right) + b\\
   \to b = 0\left( {TM} \right)\\
   \to \left( {{d_1}} \right):y =  – x
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )