Cho hàm số y= x^2+(2m+1)x+m-1. Tidm m để gí trị nhỏ nhất của hàm số trên [0;1] bằng 1

Question

Cho hàm số y= x^2+(2m+1)x+m-1. Tidm m để gí trị nhỏ nhất của hàm số trên [0;1] bằng 1

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-14T10:52:51+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T10:54:29+00:00

  Đáp án:

  y’= 2x+2m+1=0

  ⇔x=-(2m+1)/2=> y=(-4m ²-5)/4

  x=0=> y=m-1

  x=1=> y=3m+1

  Nếu gtnn tại x=0=> m=1 > -9/4

  tại x=1=> m=0>-5/4

  tại x=-(2m+1)/2 => không tìm dc m

  => không tìm dc m thỏa mãn đề bài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )