cho hàm số y=x^2 -4x+4 (P) y=x-2 (d) tọa độ giao điểm của (P) và (d) là :

Question

cho hàm số y=x^2 -4x+4 (P) y=x-2 (d) tọa độ giao điểm của (P) và (d) là :

in progress 0
Adalyn 3 tuần 2021-08-17T07:07:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T07:08:25+00:00

  Đáp án:Giao điểm của (P) và d là:

  A(2;0) và B(3;1)

   

  Giải thích các bước giải: Phương trình hoành độ giao điểm y=x^2-4x+4 và y=x-2 là

  x^2-4x+4=x-2<=>x^2-5x+6

  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=2, y=0\\x=3, y=1\end{array} \right.\)

  0
  2021-08-17T07:08:49+00:00

  Phương trình hoành độ giao điểm: 

  x^2-4x+4= x-2

  <=> x^2 -5x+6= 0

  <=> x=3 hoặc x=2

  <=> y= 1 hoặc y=0

   Vậy 2 giao điểm của (P) và (d) có toạ độ (3;1) và (2;0)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )