Cho hàm số y= -2x+5. Tìm tọa độ các điểm thuộc đồ thị hàm số sau: A(a;1) B(b;-4) C(m;-2) D(4;a)

Question

Cho hàm số y= -2x+5. Tìm tọa độ các điểm thuộc đồ thị hàm số sau:
A(a;1)
B(b;-4)
C(m;-2)
D(4;a)

in progress 0
Raelynn 4 ngày 2021-12-06T23:55:47+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T23:57:11+00:00

  thay x=a ; y=1 vào biểu thức 
  1=-2x+5
  x=-2
  …x=b,y=-4….
  -4=-2x+5
  x=1/2
  … x=m,y=-2….
  -2=-2x+5
  x=3/2
  …x=4,y=a…
  y=-2×4+5
  y=-3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )