Cho hàm số y=x^2+bx+c có đồ thị (P) tìm b và c biết (P) đi qua điểm A(0,3) và có hoành độ đỉnh bẳng 1

Question

Cho hàm số y=x^2+bx+c có đồ thị (P) tìm b và c biết (P) đi qua điểm A(0,3) và có hoành độ đỉnh bẳng 1

in progress 0
Adeline 7 ngày 2021-12-03T13:04:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:06:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Theo đề ta có:

  3=0^2+b.0+c=c (1)

  0= 1^2 +1.b+c= 1+b+c (2) 

  Từ (1),(2)=> b=-4; c=3

  0
  2021-12-03T13:06:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )