cho hàm số y=x^2 có đồ thị (P). Gọi A và B là 2 điểm thuộc (P) lần lượt có hoành độ là -1 và 2. Viết phương trình đường thẳng AB

Question

cho hàm số y=x^2 có đồ thị (P). Gọi A và B là 2 điểm thuộc (P) lần lượt có hoành độ là -1 và 2. Viết phương trình đường thẳng AB

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-28T21:15:05+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T21:16:27+00:00

  Đáp án:

   y=x+2

  Giải thích các bước giải:

   Do A và B thuộc (P)

  ⇒ Thay x=-1 vào (P) ta được

  y=1

  ⇒A(-1;1)

  Thay x=2 vào (P) ta được

  y=4

  ⇒B(2;4)

  Phương trình tổng quát đường thẳng AB là y=ax+b

  Do đường thẳng AB đi qua điểm A(-1;1) và B(2;4)

  ⇒ Ta có hệ phương trình

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
   – a + b = 1\\
  2a + b = 4
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  3a = 3\\
   – a + b = 1
  \end{array} \right.\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  a = 1\\
  b = 2
  \end{array} \right.\\
   \to Đt:y = x + 2
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )