Cho hàm số y=(2-m).x+m có đồ thị là đường thẳng d a) Khi m=√5 hàm số đồng biến hay nghịch biến? Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên R?

Question

Cho hàm số y=(2-m).x+m có đồ thị là đường thẳng d
a) Khi m=√5 hàm số đồng biến hay nghịch biến? Với giá trị nào của m thì hàm số nghịch biến trên R?
b) Xác định giá trị của m để đt (d) đi qua A(3,-1)
c) Xđ gtri của m để d và đt y=x+3 song song với nhau

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-09-22T14:36:05+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:37:34+00:00

  Đáp án:

  $\begin{array}{l}
  a)m = \sqrt 5 \\
   \Rightarrow 2 – m = 2 – \sqrt 5  < 0
  \end{array}$

  => hàm số nghịch biến trên R

  Để hàm số nghịch biến trên R thì:

  $\begin{array}{l}
  2 – m < 0\\
   \Rightarrow m > 2
  \end{array}$

  b)

  $\begin{array}{l}
  A\left( {3; – 1} \right) \in d\\
   \Rightarrow  – 1 = \left( {2 – m} \right).3 + m\\
   \Rightarrow  – 1 = 6 – 3m + m\\
   \Rightarrow m = \frac{7}{2}\\
  c)d//y = x + 3\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  2 – m = 1\\
  m \ne 3
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  m = 1\\
  m \ne 3
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow m = 1
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )