Cho hàm số y=(2m-4)×+1 a) tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất b) tìm điều kiện của m để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y=×-3

Question

Cho hàm số y=(2m-4)×+1
a) tìm điều kiện của m để hàm số là hàm số bậc nhất
b) tìm điều kiện của m để đồ thị của hàm số song song với đường thẳng y=×-3

in progress 0
Arianna 1 tháng 2021-08-04T20:19:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:21:22+00:00

  Đáp án:a)m≠2

   b)m=1

  Giải thích các bước giải:

   a)a≠0⇒2m-4≠0⇒m≠2

  b) Để 2 hs song song vs nhau thì a=a(phẩy)

  ⇒m=1

  0
  2021-08-04T20:21:42+00:00

  A. Điều kiện là a =/= 0

  B. Điều kiện để song song là: a=a ; b’=/=b’

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )