cho hàm số y=3x^3+x^2+1 có đạo hàm y phẩy để y phẩy<0 thì x nhận các giá trị thuộc tập hợp

Question

cho hàm số y=3x^3+x^2+1 có đạo hàm y phẩy để y phẩy<0 thì x nhận các giá trị thuộc tập hợp

in progress 0
Jade 2 tuần 2021-08-31T14:25:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:26:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T14:27:06+00:00

  Đáp án: `S=(-2/9;0)`

   

  Giải thích các bước giải:

   `y=3x³ +x²+1`

  `=> y’=3.3x² +2x+0`

  `=> y’=9x² +2x`

         `y'<0`

  `=> 9x²+2x<0`

  `=> -2/9 <x<0`

  `=> S=(-2/9;0)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )