Cho hàm số : y=(3m-2)x-2m (d) Tìm m để đg thăg (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2

Question

Cho hàm số : y=(3m-2)x-2m (d)
Tìm m để đg thăg (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-11-13T05:22:40+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T05:23:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vì (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là 2 => x=2, y =0 thay x=2, y=0 vào CT hàm số (d) ta đc: (3m-2).2-2.m=0 6m-4-2m=0 4m=4 m=1 Vậy m=1

   

  0
  2021-11-13T05:24:15+00:00

  Đáp án:

   

  `(d)` cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là `2`

  ` =>` Điểm đó có tọa độ ` ( 2;0)`

  Thay ` x= 2 ; y = 0` vào ` y =(3m-2)x – 2m`

  ` => 0 = 2*(3m-2) -2m`

  ` => 6m – 4 -2m =0`

  ` => 4m -4= 0`

  ` => m = 1`

  Vậy `m=1`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )