Cho hàm số y = ax²(a là tham số khác 0) a) Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm (−2; 1); b) Vẽ đồ thị hàm số, gọi là parabol (P); c) Tìm tung độ của đ

Question

Cho hàm số y = ax²(a là tham số khác 0)
a) Tìm a biết đồ thị hàm số đi qua điểm (−2; 1);
b) Vẽ đồ thị hàm số, gọi là parabol (P);
c) Tìm tung độ của điểm M thuộc (P), biết hoành độ của M bằng 1,5. Tìm hoành độ của N thuộc (P), biết
tung độ của N bằng 9
d) Gọi (d) là đường thẳng đi qua điểm (0; 2) và song song với trục Ox. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và
(d);
e) Gọi giao điểm của (P) và (d) là A và B. Tìm độ dài AB và tính diện tích tam giác OAB.

in progress 0
Valentina 2 tuần 2021-07-09T23:06:59+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T23:08:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình hoành độ giao điểm

  X2=2x+3<=>x2-2x-3=0=>x=-1; y=1

  Vậy tọa độ hai giao điểm là (-1;1) và (3;9)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )