Cho hàm số y=ax+b (a ∉0) a, Khi nào thì hàm số đồng biến ? b, Khi nào đòng hàm số nghịch biến ?

Question

Cho hàm số y=ax+b (a ∉0)
a, Khi nào thì hàm số đồng biến ?
b, Khi nào đòng hàm số nghịch biến ?

in progress 0
Sarah 1 giờ 2021-10-05T01:15:45+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-05T01:17:19+00:00

    Đáp án:

    Giải thích các bước giải:

    Hàm số y=ax+b (a#0) đồng biến khi a>0 và nghịch biến khi a<0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )