Cho hàm số y bằng F(x)=3^ 2 + 2. Chứng minh rằng với mọi thì f(x) = f(-x). Giúp e với!!!!!!

Question

Cho hàm số y bằng F(x)=3^ 2 + 2. Chứng minh rằng với mọi thì f(x) = f(-x).
Giúp e với!!!!!!

in progress 0
Gianna 4 tháng 2021-08-11T10:41:38+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-11T10:43:20+00:00

    Giải thích các bước giải:

    $f(x)=3x^2+2$

    $\rightarrow f(-x)=3.(-x)^2+2=3x^2+2=f(x)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )