cho hàm số y= $\dfrac{cos2x}{1-sinx}$ => y'( $\dfrac{\pi}{6}$ )=?

Question

cho hàm số y= $\dfrac{cos2x}{1-sinx}$ => y'( $\dfrac{\pi}{6}$ )=?

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-09-13T09:09:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T09:10:45+00:00

  Đáp án: $-\sqrt3$

   

  Giải thích các bước giải:

  $y=\dfrac{\cos2x}{1-\sin x}$

  $y’=\dfrac{(\cos2x)'(1-\sin x)-\cos2x(1-\sin x)’}{(1-\sin x)^2}$

  $=\dfrac{-2\sin2x(1-\sin x)+\cos x\cos2x}{(1-\sin x)^2}$

  $=\dfrac{2\sin x\sin2x+\cos x\cos2x-2\sin2x}{(1-\sin x)^2}$

  Thay $x=\dfrac{\pi}{6}$ vào $y’$

  $\to y’\Big(\dfrac{\pi}{6}\Big)=-\sqrt3$

  0
  2021-09-13T09:11:12+00:00

  Đáp án:

  \(f’\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=-\sqrt3\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \quad y = f(x) = \dfrac{\cos2x}{1-\sin x}\\
  \to y’ = f'(x) = \dfrac{(\cos2x)'(1-\sin x) – (1-\sin x)’\cos2x}{(1-\sin x)^2}\\
  \to y’ = f'(x) = \dfrac{-2\sin2x(1-\sin x) +\cos x\cos2x}{(1-\sin x)^2}\\
  \to f’\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{-2\sin\dfrac{\pi}{3}\left(1-\sin\dfrac{\pi}{6}\right) +\cos\dfrac{\pi}{6}\cos\dfrac{\pi}{3}}{\left(1-\sin\dfrac{\pi}{6}\right)^2}\\
  \to f’\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{-2\cdot\dfrac{\sqrt3}{2}\cdot\left(1 – \dfrac12\right) + \dfrac{\sqrt3}{2}\cdot \dfrac12}{\left(1 – \dfrac12\right)^2}\\
  \to f’\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=-\sqrt3
  \end{array}\) 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )