cho hàm số y =f(X)=3x mũ2 +1.Tính :f(1phần hai);f(1);f(3)

Question

cho hàm số y =f(X)=3x mũ2 +1.Tính :f(1phần hai);f(1);f(3)

in progress 0
Amaya 1 tháng 2021-08-05T15:45:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:46:39+00:00

  f(x)= 3x^2 +1. Vậy: 

  f(1/2)= 3.(1/2)^2 +1= 7/4 

  f(1)= 3.1^2 +1= 4 

  f(3)= 3.3^2 +1= 28

  0
  2021-08-05T15:46:47+00:00

  Đáp án:(7/4);4;28

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )