Cho hàm số y= f (x)= 4x a) hãy tìm các giá trị: f(-1), f(3), f(2014) b) vẽ đồ thị hàm số: y= f(x)= 4x

Question

Cho hàm số y= f (x)= 4x
a) hãy tìm các giá trị: f(-1), f(3), f(2014)
b) vẽ đồ thị hàm số: y= f(x)= 4x

in progress 0
Julia 5 tháng 2021-07-30T21:39:54+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:40:55+00:00

  Đáp án:

   a) y=f(x)=4x

  (+) f(-1)= 4.(-1)

       f(-1)=  -4

  (+)  f(3)= 4. 3

         f(3)=  12

  (+) f(2014) = 4. 2014

        f(2014)= 8056

  Giải thích các bước giải:

   Câu b mk không biết phải gửi cho bạn như thế nào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )