Cho hàm số y= f(x) xác định trên R , có đạo hàm f’ (x) > 0 với mọi x thuộc R . Tìm tất cả các giá trị của m để f(1/m) > f(1). Các a

Question

Cho hàm số y= f(x) xác định trên R , có đạo hàm f’ (x) > 0 với mọi x thuộc R . Tìm tất cả các giá trị của m để f(1/m) > f(1).
Các anh chị giúp em với ạ

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-10-05T11:07:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T11:08:30+00:00

  Đáp án:

  $0

  Giải thích các bước giải:

  Hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)>0 với mọi x thuộc R

  Nên hàm số f(x) đồng biến trên R

  Do đó để f($\frac{1}{m}$) > f(1) thì

  $\frac{1}{m}>1$

  <=>$0

  0
  2021-10-05T11:08:40+00:00

  Do hàm số có đạo hàm lớn hơn 0 với mọi x, nên để f(1/m)>f(1) thì 1/m phải lớn hơn 1, hay m<1. Vay 0

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )