Cho hàm số y= f(x) xác định trên R, có đạo hàm f'(x) > 0 với mọi x thuộc R và f(2018) = -1. Hãy chọn khẳng định đúng A. f(0).f(3) >0

Question

Cho hàm số y= f(x) xác định trên R, có đạo hàm f'(x) > 0 với mọi x thuộc R và f(2018) = -1. Hãy chọn khẳng định đúng
A. f(0).f(3) >0
B. f(0).f(3) <0 C. f(0) + f(3) >0
D. f(0).f(3)=0
Các anh chị giúp em với ạ!!!

in progress 0
Katherine 2 tháng 2021-10-05T09:31:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T09:32:09+00:00

  Đáp án: c

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-10-05T09:32:20+00:00

  Đáp án: A

  Giải thích các bước giải: vì hàm số luôn đồng biến nên f(0) vaf(3) luôn nhỏ hơn f(2018) nên hai giá trị này đều âm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )