Cho hàm số y=f(x) có đồ thị (C) và đạo hàm f'(2)=6. Hệ số góc của tiếp tuyến của ( C) tại điểm M(2;f(2)) bằng?

Question

Cho hàm số y=f(x) có đồ thị (C) và đạo hàm f'(2)=6. Hệ số góc của tiếp tuyến của ( C) tại điểm M(2;f(2)) bằng?

in progress 0
Josephine 1 năm 2021-08-19T19:08:28+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T19:09:33+00:00

  Hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị $f(x)$ tại điểm $x=2$ là đạo hàm của hàm số $f(x)$ tại điểm $x=2$.

  Vậy hệ số góc tiếp tuyến là:

  $k=f'(2)=6$

  0
  2021-08-19T19:09:52+00:00

  Đáp án: $6$

  Giải thích các bước giải:

  Hệ số góc của tiếp tuyến $(C)$ tại điểm $M(2,f(2))$ là: $f'(2)=6$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )