Cho hàm số y = (m + 4)x – m – 6 (d) a) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến trên R. b) Xác định giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1

Question

Cho hàm số y = (m + 4)x – m – 6 (d)
a) Tìm các giá trị của m để hàm số đồng biến trên R.
b) Xác định giá trị của m để đường thẳng (d) đi qua điểm A(-1 ; 2).
c) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) y = -2x + 1
d) Tìm các giá trị nguyên của m để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ nguyên.
giúp mình với các bạn ơiiiiiiii

in progress 0
Gabriella 3 tuần 2021-07-08T20:43:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:45:13+00:00

  a.Để hàm số đồng biến trên R→m+4>0→m>−4 

  b.Để d đi qua A(-1,2)

  →2=−(m+4)−m−6

  →m=−6

  c.Để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) y=−2x+1

  →m+4=−2→m=−6

  d.Để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ nguyên
  →(m+4)x−m−6=0 có nghiệm nguyên

  →(m+4)x=m+6

  →m+6⋮m+4

  →m+4+2⋮m+4

  →2⋮m+4

  →m+4∈{1,2,−1,−2}

   

  0
  2021-07-08T20:45:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

  a.Để hàm số đồng biến trên R$\to m+4>0\to m>-4$ 

  b.Để d đi qua A(-1,2)

  $\to 2=-(m+4)-m-6$

  $\to m=-6$

  c.Để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) $y = -2x + 1$

  $\to m+4=-2\to m=-6$

  d.Để đường thẳng (d) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ nguyên
  $\to (m+4)x-m-6=0$ có nghiệm nguyên

  $\to (m+4)x=m+6$

  $\to m+6\quad\vdots\quad m+4$

  $\to m+4+2\quad\vdots\quad m+4$

  $\to 2\quad\vdots\quad m+4$

  $\to m+4\in\{1,2,-1,-2\}$
  $\to m\in\{-3,-2,-5,-6\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )