cho hệ phương trình x+3y=1 và (a^2+1)+6y=2a giải hệ phương trình khi a=0 tìm giá trị của a để pt vô nghiệm

Question

cho hệ phương trình x+3y=1 và (a^2+1)+6y=2a giải hệ phương trình khi a=0 tìm giá trị của a để pt vô nghiệm

in progress 0
Eliza 1 tháng 2021-11-10T20:59:10+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:00:41+00:00

  $\begin{cases} x+3y=1 \\(a^2+1)+6y=2a\end{cases}$

  + Với `a=0`

  $\to\begin{cases} x+3y=1 \\(0^2+1)+6y=2.0\end{cases}$

  $\to\begin{cases} x=1-3y \\6y=0\end{cases}$

  $\to\begin{cases} x=1-3.0 \\y=0\end{cases}$

  $\to\begin{cases} x=1 \\y=0\end{cases}$

  0
  2021-11-10T21:00:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )