cho hình bình hành abcd a)vẽ vecto tổng của 2 vecto AB và vecto AD b) tính độ dài vecto tổng ở phần a)

Question

cho hình bình hành abcd
a)vẽ vecto tổng của 2 vecto AB và vecto AD
b) tính độ dài vecto tổng ở phần a)

in progress 0
Eva 3 tuần 2021-07-08T18:35:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:36:34+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-07-08T18:36:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) Vecto tổng của `AB+AD` là vec tơ AC

  b) `\vec{AB}+\vec{AD}=\vec{AC}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )