Cho hình bình hành ABCD . Lấy điểm M trên AB sao cho vectơ AB =3 vectơ AM , gọi N là trung điểm DC. Hãy phân tích vectơ MN theo hai vectơ AB, AC

Question

Cho hình bình hành ABCD . Lấy điểm M trên AB sao cho vectơ AB =3 vectơ AM , gọi N là trung điểm DC. Hãy phân tích vectơ MN theo hai vectơ AB, AC

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-09-25T15:31:45+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:32:59+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-25T15:33:08+00:00

  $\vec{MN}=\vec{MA}+\vec{AC}+\vec{CN}$

  $=-\vec{AM}+\vec{AC}-\vec{NC}$

  $=-\vec{AM}+\vec{AC}-\dfrac{1}{2}\vec{DC}$

  $=-\dfrac{1}{3}\vec{AB}+\vec{AC}-\dfrac{1}{2}\vec{AB}$

  $=\dfrac{-5}{6}\vec{AB}+\vec{AC}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )