Cho hình bình hành ABCD,trên các cạnh AB,CD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM=CN . Gọi O là giao điểm của MN và AC Chứng minh rằng : B,O,D thẳn

Question

Cho hình bình hành ABCD,trên các cạnh AB,CD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM=CN . Gọi O là giao điểm của MN và AC
Chứng minh rằng : B,O,D thẳng hàng

in progress 0
Emery 1 năm 2021-09-18T14:09:29+00:00 1 Answers 300 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:10:37+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Do ABCD là hình bình hành nên AB//CD hay AM//NC

  Theo giả thiết AM=NC nên AMCN là hình bình hành

  O là giao điểm của MN và AC nên O là trung điểm của cả 2 đường chéo AC và MN

  ABCD là hình bình hành nên AC và BD cắt nhau tại trung điểm mỗi đường

  mà O là trung điểm của AC nên O cũng là trung điểm BD

  Vậy B,O,D thẳng hàng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )