Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB gọi I, J, K là 3 điểm trên SA, AB, BC theo thứ tự đó A, tìm giao điểm IK với (SBD) B,

Question

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB gọi I, J, K là 3 điểm trên SA, AB, BC theo thứ tự đó
A, tìm giao điểm IK với (SBD)
B, tìm giao điểm (IJK) với SD và SC

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-04T06:41:07+00:00 1 Answers 1600 views 2

Answers ( )

  0
  2021-10-04T06:43:02+00:00

  a )
  – Nối AK , AK giao với BD tại O.
  – Trong mặt phẳng ASK ta có IK giao với SO tại điểm M.
  mà M thuộc SO thuộc mp SBD
  => M là giao điểm của IK và mp SBD .
  b) Ta tìm giao của ( IJK ) và SD trước: tìm giao của ( IJK ) và ( SBD ):
  – Ta có M là giao của IK và SO (theo câu a) , nối IK giao với BD tại H , trong ( SBD ) nối HM giao với SD tại E. E thuộc MH tức là thuộc ( IJK ) , thuộc SD là thuộc ( SBD ) => E cần tìm.
  Tìm giao với SC làm tương tự: IK giao với AC tại N , trong mp SAC có IN giao với SC tại F => F là điểm cần tìm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )