Cho hình chóp sabc có sa vuông góc với đáy , abc vuông tại a, sa=a,ab=b,ac=c. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB.SC.Tính thể tích ABCMN

Question

Cho hình chóp sabc có sa vuông góc với đáy , abc vuông tại a, sa=a,ab=b,ac=c. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB.SC.Tính thể tích ABCMN

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-08-05T16:27:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:28:37+00:00

  Đáp án:

  $V_{ABCMN} = \dfrac{1}{8}abc$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: $MS = MB \,(gt)$

  $NS = NC \, (gt)$

  $\Rightarrow MN$ là đường trung bình của $∆SBC$

  $\Rightarrow MN= \dfrac{1}{2}BC; \, d(S;MN) = \dfrac{1}{2}d(S;BC)$

  $\Rightarrow S_{SMN} = \dfrac{1}{4}S_{SBC}$

  $\Rightarrow S_{MNCB} = \dfrac{3}{4}S_{SBC}$

  Ta được:

  $V_{ABCMN} = \dfrac{1}{3}S_{MNCB}.d(A;(MNCB)) = \dfrac{1}{3}.\dfrac{3}{4}S_{SBC}.d(A;(SBC)) = \dfrac{3}{4}V_{A.SBC}$

  Ta có:

  $V_{S.ABC} = \dfrac{1}{3}S_{ABC}.SA = \dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{2}bc.a = \dfrac{1}{6}abc$

  Do đó:

  $V_{ABCMN} = \dfrac{3}{4}\cdot \dfrac{1}{6}abc = \dfrac{1}{8}abc$

  0
  2021-08-05T16:28:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  SABC= 1/2. b.c

  VSABC=1/3. a.1/2.b.c=1/6abc

  tỉ số thể tích 

  VSAMN/VSABC=SM/SB . SN/SC = 1/4

  VABCMN/VSABC=3/4 

  VABCMN= 2/9 abc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )