cho hình chóp sabc đáy là tam giác vuông cân tại B,ac=4a,sa vuông góc với đáy, góc giữa sb và mặt phẳng sac = 30 độ , Tính thể tích khối sabc

Question

cho hình chóp sabc đáy là tam giác vuông cân tại B,ac=4a,sa vuông góc với đáy, góc giữa sb và mặt phẳng sac = 30 độ , Tính thể tích khối sabc

in progress 0
Autumn 3 tháng 2021-09-21T03:44:46+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T03:46:11+00:00

  Đáp án: $V = \dfrac{{8\sqrt 2 {a^3}}}{3}$

   

  Giải thích các bước giải:

   Tam giác ABC vuông cân tại B nên:

  $AB = BC = \dfrac{{AC}}{{\sqrt 2 }} = 2\sqrt 2 a$

  Gọi H là trung điểm của AC

  => BH ⊥ AC, BH = 2a

  SA ⊥ (ABC) nên SA ⊥ BH

  => BH ⊥ (SAC)

  => H là hình chiếu của B lên (SAC) 

  => góc giữa SB với (SAC) bằng góc BSH bằng 30 độ

  $\begin{array}{l}
  \sin \widehat {BSH} = \dfrac{{BH}}{{SB}}\\
   \Rightarrow \sin {30^0} = \dfrac{{2a}}{{SB}}\\
   \Rightarrow SB = 4a\\
  \Delta SAB\, \bot A\\
   \Rightarrow S{A^2} + A{B^2} = S{B^2}\\
   \Rightarrow S{A^2} = {\left( {4a} \right)^2} – {\left( {2\sqrt 2 a} \right)^2} = 8{a^2}\\
   \Rightarrow SA = 2\sqrt 2 a\\
   \Rightarrow V = \dfrac{1}{3}SA.{S_{ABC}} = \dfrac{1}{3}.2\sqrt 2 a.\dfrac{1}{2}.AB.BC\\
   = \dfrac{{8\sqrt 2 {a^3}}}{3}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )