Cho hình chóp SABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. M,N,P lần lượt là các điểm trên các cạnh SA,SB,SD. Tìm giao điểm của đoạn SC và mặt phẳng MNP

Question

Cho hình chóp SABCD. Gọi O là giao điểm của AC và BD. M,N,P lần lượt là các điểm trên các cạnh SA,SB,SD. Tìm giao điểm của đoạn SC và mặt phẳng MNP

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-09-05T18:41:40+00:00 2 Answers 165 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:42:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-05T18:43:12+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bạn tự vẽ hình nha.

  ta có (MPN) ∩ ( SAC) tại MH  (H là tự kẻ thêm)

  – Mà SC ⊂ ( SCA) —> giao điểm của SC va (MNP) chính là gđ của SC và giao tuyến MH của 2 mp trên.

  —> MH ∩ SC là điểm cần tìm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )