Cho hình chữ nhật ABCD .AH vuông góc với BD.M,N,I lần lượt là trung điểm của AH,BH và BC. CM góc ANI = 90 độ

Question

Cho hình chữ nhật ABCD .AH vuông góc với BD.M,N,I lần lượt là trung điểm của AH,BH và BC. CM góc
ANI = 90 độ

in progress 0
aikhanh 3 tháng 2021-09-18T15:38:28+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T15:39:50+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: a, Xét △ADH có M là trung điểm AH

  N là trung điểm DH

  ⇒MN là đường trung bình △ADH

  ⇒ MN//AD

  b, MN//AD//BC suy ra MN//BI

  MN//AD => MN=12AD=12BC=BI

  suy ra tứ giác BMNI là hình bình hành

  c, ta có AH ⊥DB=>AM⊥NB

  MN//AD mà AD⊥AB => MN⊥AB

  suy ra M là trực tâm => BM⊥AN

  mà BM//NI

  => NI⊥AN

  => tam giác ANI vuông tại N

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )