cho hình chữ nhật ABCD có A(5;1) C(0;6) cạnh BC có pt x+2y-12=0.Viết phương trình đường chéo BD

Question

cho hình chữ nhật ABCD có A(5;1) C(0;6) cạnh BC có pt x+2y-12=0.Viết phương trình đường chéo BD

in progress 0
Katherine 2 năm 2021-08-22T14:54:39+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:56:02+00:00

  Đáp án: `5x + 5y – 30 = 0`

  Giải thích các bước giải:

  `vec{AC}` `= (-5;5) `

  `=>` `vec{n_{AC}}` `= (5;5)`

  `=>` Phương trình tổng quát là: `5(x – 5) + 5(y – 1) = 0`

  `<=>` `5x – 25 + 5y – 5 = 0`

  `<=>` `5x + 5y – 30 = 0`

  `=>` Phương trình đường chéo BD là: `5x + 5y – 30 = 0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )